Pariteti isporuke predstavljaju klauzula u ugovoru ili računu koja određuje koje sve troškove i rizike u SVezi sa dopremom robe snosi prodavač, a koje kupac, te kada teret odgovornosti nad robom prelazi sa prodavatelja na kupca.

Kada govorimo o utvrđivanju carinske vrijednosti i plaćanju uvoznih davanja, paritet isporuke naznačen u računu ili ugovoru o kupoprodaji (ili nekoj drugoj ispravi) govori nam da li su troškovi prijevoza, osiguranja, manipulacija robom i sl. uračunati u plaćenu ili plativu cijenu za robu ili iste treba dodati cijeni stvarno plaćenoj ili plativoj za robu prilikom utvrđivanja carinske vrijednosti. Isto od velikog značaju iz razloga što se u carinsku vrijednost uključuju svi troškovi dopreme robe do luke ili mjesta ulaska u carinsko područje RH.

Međunarodna trgovačka Komora je u Parizu 1936. godine objavila zbirku međunarodnih pravila "INCOTERMS" (engl. "International commercial terms") za tumačenje trgovačkih termina, a isto sa ciljem ujednačenja pravila vezanih uz isporuku robe, te izbjegavanje sporova i nesporazuma između kupca i prodavača robe. Osim što su ti termini postali prijeko potrebni za nesmetano vođenje međunarodne trgovine, njihovu autentičnost priznaju i svi svjetski sudovi i drugi upravni organi te njihovo uključivanje u ugovore o prodaji znatno ...