Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Sveta Nedelja objavljena je u Narodnim novinama br. 107/13., primjenjuje se od 1. rujna 2013.   Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Sveta Nedelja. Stopa prireza porezu na dohodak prema ovoj Odluci je 6%. Za sve isplate obavljene do 1. rujna 2013. stopa prireza porezu na dohodak je 3%.   Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Sveta Nedelja i uplaćuje se na prijelazni račun poreza i prireza na dohodak HR5210010051743212006. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.