Od N. primili smo upit o priznavanju dnevnice za službena putovanja u inozemstvo u slučaju kad je službeno putovanje trajalo od 16. do 20. siječnja 2006., s obzirom na to da je 18. siječnja 2006. stupila na snagu nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna. Člankom 10. st. 1. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz čl. 14. st. 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće do propisanih svota. Odredbama čl. 13. st. 2. toč. 14. te st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da se neoporezivim primitcima s osnove nesamostalnog rada smatraju svote što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: dnevnice u inozemstvu do svote i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdatcima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravi&scaron ...