Od 1. svibnja 2016. u cijelosti počinje primjena novog carinskog zakonodavstva Europske unije, Carinska uprava je na svojoj Internet stranici objavila najvažnije promjene vezane uz primjenu instrumenata osiguranja, prenosimo u nastavku. Od 1. svibnja 2016. u cijelosti počinje primjena novog carinskog zakonodavstva Europske Unije, a koje obuhvaća slijedeće propise: Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. listopada 2013.- u daljnjem tekst: Zakonik ili CZU) i sve njene izmjene i dopune; Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2446/2015 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. prosinca 2015.- u daljnjem tekstu: Delegirana uredba ili DUCZU), i sve njene izmjene i dopune; Delegirana uredba Komisije (EU) br. 341/2016 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni i o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2446/2015 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 69/1 od 16. ožujka 2016. - u daljnjem tekstu: Prijelazna delegirana uredba ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.