Mišljenja.hr

Primjena instituta direktne isporuke energe­nata prema Zakonu o trošarinama i utvrđiva­nje stvarno zaprimljenih količina energenata

Datum objave: 08.03.2016., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 410-19/15-06/191

Nastavno na podnesak Carinske uprave, Središnjeg ureda, KLASA: 410-19/15-06/191 od 11. prosinca 2015. (link) kojim se pojašnjava institut direktne isporuke, a vezano za Vaše traženje dodatnih tumačenja u primjeni i odre­đivanju mjesta direktne isporuke registriranog prima­telja te utvrđivanju stvarno zaprimljenih količina ener­genata vezano uz sustav mjerenja i obračuna trošarine, nastavno odgovaramo. Člankom 14.a Zakona o trošarinama (Narodn..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak