Podnositelj upita iz dostavnog dopisa zatražio je tumačenje o Općeg poreznog zakona koje se odnose na pravni institut porezne tajne. U predmetnom upitu u bitnom se navodi kako je novelom Zakona o parničnom postupku unesena odredba sadržana u članku 221.b, a koja daje mogućnost da sud po službenoj dužnosti zatraži od Ministarstva financija, Porezne uprave podatak o tome je li tuženik koristio pravo na odbitak pretporeza za tražbinu koju je utužio na temelju vjerodostojne isprave. Odredba daje mogućnost prvenstveno stranci pribaviti taj podatak od Porezne uprave, a iznimno podatak može zatražiti i sud po službenoj dužnosti. Moli se tumačenje o načinu i mogućnostima ostvarivanja praktične primjene zakonske odredbe iz članka 221.b stavka 1. Zakona o parničnom postupku, odnosno je li davanje takve informacije obuhvaćeno poreznom tajnom u smislu članka 8. Općeg poreznog zakona?   U nastavku odgovaramo na postavljeno pitanje. Opći porezni zakon (Narodne novine br. 115/16., dalje u tekstu: OPZ) predstavlja zajedničku osnovicu sustava poreznog prava Republike Hrvatske. Naime, OPZ pravni je instrument što uređuje sve bitne značajke porezno-pravnog odnosa, tj, prava i obveze sudionika u tome odnosu (poreznih tijela i poreznih obveznika) i postupovne odredbe u pogledu njihova provođenja. OPZ na ...