Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon). U upitu se navodi da porezni obveznik ima sjedište u drugoj državi članici te da je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, obzirom da obavlja isporuke na daljinu krajnjim kupcima u Republici Hrvatskoj i prešao je prag isporuke. Napominje se da navedeni porezni obveznik nema stalnu poslovnu jedinicu u Hrvatskoj. U vezi navedenog postavlja se pitanje je li hrvatski porezni obveznik u izdanom račun za obavljenu uslugu posredovanja obvezan zaračunati hrvatski PDV ili treba primijeniti članak 17. stavak 1. Zakona budući da ima PDV identifikacijski broj države članice sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Sukladno odredbama članka 17. stavka 1. Zakona mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna ...