Od društva E. primili smo upit koji se odnosi na tumačenje čl. 15. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/05.). U upitu je postavljeno pitanje smatra li se kupovina odijela, košulja i kravata za radnike koji rade u prodaji njihovim oporezivim primitkom, te smatraju li se kupljena voda za piće, sokovi, slatkiši i slično primitcima radnika koji im se omogućuju za vrijeme radnog vremena. Nastavno odgovaramo. Odredbama čl. 15. st. 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primitcima od nesamostalnoga rada ne smatraju primitci koje poslodavac i isplatitelj primitka, tj. plaće iz čl. 14. st. 1. toga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnoga rada, u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a osobito uređenje i opremanje radnih prostora i prostora za odmor i prehranu, obvezni liječnički pregledi prema posebnim propisima, sistematski kontrolni liječnički pregledi koji su omogućeni svim radnicima i fizičkim osobama iz čl. 14. st. 1. toga Zakona, školovanje i stručno usavršavanje koje je u vezi s djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka od nesamostalnoga rada te posebna radna odjeća obilježena nazivom ili ...