Od "H. e." d.d. primili smo upit o poreznom tretmanu sistematskog liječničkog pregleda koji se omogućuje svim radnicima društva iznad 40 godina i 50 godina starosti. Odredbama članka 15. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/05.) propisano je da se primicima od nesamostalnog rada ne smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće iz članka 14. stavak 1. toga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a osobito, između ostalih, sistematski kontrolni liječnički pregledi, ako su omogućeni svim radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada. Dakle, sistematski kontrolni liječnički pregledi koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada ne smatraju se primicima od nesamostalnog rada pod sljedećim uvjetima: - da se omogućuju u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, te - da se omogućuju svim radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada. U navedenom slučaju mišljenja smo da se sistematski kontrolni liječnički pregledi ...