Tumačenje trošarinskog postupanja za registriranog primatelja vezano uz primitak energenata na mjestu direktne isporuke, obzirom je trošarinskim odobrenjem odobreno mjesto direktne isporuke u Splitu, a potom isporuka kupcu u Zagrebu. Nastavno pitate, treba li se primljena pošiljka energenata, koja se odmah po primitku na mjesto direktne isporuke otprema krajnjem kupcu, istakati iz prijevoznog sredstva i ponovo u njega pretakati odnosno da li bi otprema zaprimljenog energenta krajnjem kupcu bez prethodnog istakanja na mjestu direktne isporuke bila u skladu sa propisima, i kojim. Institut registriranog primatelja sa mjestom direktne isporuke regulirano je Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.). Članak 14.a spomenutog Zakona propisuje da nadležni carinski ured može registriranom primatelju odobriti primitak trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj, pri čemu se mjestom direktne isporuke smatra mjesto različito od mjesta primitka trošarinskih proizvoda određenog odobrenjem za registriranog primatelja. Mjesta direktne isporuke određuju se odobrenjem nadležnog carinskog ureda za primanje energenata, unutar postojećeg statusnog odobrenja, što znači u okviru odobrenja za registriranog primatelja, i to za primanje iz druge države članice Europske unije na teritorij ...