Navodite da ste trgovačko društvo koje se bavi uvozom i prodajom rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj i prigovarate na postupanje pojedinih carinskih službenika u situacijama kada od poreznih obveznika vaših kupaca u Republici Hrvatskoj prilikom podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila, uz račun koji im je izdala Vaša tvrtka (kao trgovac rabljenim motornim vozilima), traže i ulazni račun. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) i Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.) uređuje se plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 7. st. 1. t. 2. Zakona, obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza nastaje kad trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. Porezni obveznik ili trgovac rabljenim motornim vozilima u njegovo ime, dužan je u roku od pet dana od dana kupnje vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima nadležnom carinskom uredu podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog ...