Napomena: Ovaj tekst pisan je na temelju Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak.

Povećava se osnovni mjesečni osobni odbitak sa 2.200,00 kuna na 2.600,00 kuna, a za umirovljenika sa 3.400,00 na 3.800,00 kn.
Mijenjaju se i porezni razredi:
- porezna stopa od 12% će se primijeniti na poreznu osnovicu do 2.200,00 kn mjesečno,
- porezna stopa od 25% će se primijeniti na razliku porezne osnovice iznad 2.200,00 do 13.200,00 kn mjesečno,
- porezna stopa od 40% će se primijeniti na poreznu osnovicu iznad 13.200,00 kn mjesečno.

Tim izmjenama poreznim obveznicima koji ostvaruju bruto plaću u iznosu od 5.000,00 kn neto plaća će se uvećati za 53,76 kn, dok bi poreznim obveznicima koji ostvaruju bruto plaću od 6.000,00 kn do 12.000,00 kn neto plaća bila uvećana za 112,00 kn, a za porezne obveznike koji ostvaruju bruto plaću u visini 20.000,00 kn i više, neto plaća bi se uvećala za 918,00 kn (izračuni na temelju koeficijenta ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.