Na temelju vašeg zahtijeva za očitovanjem o predloženom odgovoru na upit poreznog obveznika "A" d.o.o. iz Rijeke, nastavno odgovaramo. Prema navodima u upitu, Jedinica lokalne samouprave osnovala je društvo s ograničenom odgovornošću sa 100%-tinim udjelom s namjerom da izgradi vodoopskrbni sustav čija je izgradnja financirana iz namjenskih bespovratnih sredstava Hrvatskih voda, namjenske naknade prikupljene od potrošača vode iz javnog opskrbnog sustava, kredita OBRD i drugih sredstava bez obveze vraćanja. Društvo je izgradilo vodoopskrbni sustav, ishodilo sve uporabne dozvole i predstoji primopredaja izgrađenih objekata komunalnim društvima - vodovodima. Društvo nije ostvarivalo prihode iz djelatnosti niti je to predviđeno u budućnosti. Budući da je nakon izgradnje ostalo namjenskih sredstava Hrvatskih voda i sredstava od naplaćene garancije izvođaču radova, osnivači društva, lokalna samouprava, donijeli su odluku na Skupštini društva da se dio neutrošenih sredstava preusmjeri na novoosnovano društvo lokalne samouprave (37 općina i gradova), županije i Hrvatskih voda, koje je osnovano radi izgradnje sustavne javne odvodnje i zaštite voda u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Sredstva se daju bez obveze vraćanja za sufinanciranje početka rada novoosnovanog društva i projektiranje ...