U svom mišljenju Kl.: 410-19/13-01/648 Porezna uprava 2. prosinca 2013. dala je odgovor na upit o tuzemnom prijenosu porezne obveze kod djelatnosti koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost.
U upitu se navodi da društvo „A“ d.o.o. obavlja djelatnost priređivanja igara na sreću koja je oslobođena PDV-a temeljem članka 40. Zakona o PDV-u i registrirano je kao obveznik PDV-a jer obavlja i druge oporezive djelatnosti u gotovo 60 klubova. Postavljeno je pitanje da li dobavljači primjenjuju prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga izvršenih društvu koje obavlja djelatnost oslobođenu PDV-a i nema pravo odbitka pretporeza, a u slučaju prijenosa porezne obveze bi bilo obvezno platiti PDV, te temeljem kojeg kriterija se primjenjuje postupak prijenosa porezne obveze.   Iz odgovora na postavljeni upit dio citiramo:   „…postupak prijenosa porezne obveze primjenjuje na svakog poreznog obveznika upisanog u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj kada mu građevinske usluge obavi porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome što porezni obveznik, primatelj građevinskih usluga, uz oporezivu djelatnost obavlja i djelatnost oslobođenu PDV-a.“     Ovo mišljenje naši pretplatnici mogu u cijelosti ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.