Porezni obveznik Trgovački obrt A. i L. vl. J. B. dostavio nam je upit u vezi s plaćanjem posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila za automobile kupljene na leasing u slučaju istupanja ortaka iz zajedničkog obrta.

Iz priloženih preslika dokumenata razvidno je da je Trgovački obrt A. i L. vl. P.B. 03.12.2008. zaključio s tvrtkom O. Leasing d.o.o. ugovor broj 1648/08 i broj 1649/08 o financijskom leasingu dva automobila OPEL ASTRA ENJOY. U prometnim dozvolama i knjižicama vozila ZG3220DU i ZG3210DU od 30.07.2008. i 10.12.2008. upisan je vlasnik vozila O. Leasing d.o.o. Podružnica Pakrac.

Prema Rješenju Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba od 10.08.2010. u obrtni registar upisano je da P. B. istupa iz zajedničkog obrta danom 31.07.2010., a J. B. nastavlja s vođenjem obrta i na njega prelaze sva prava i obveze.

Prema priloženim preslikama Izjava O. leasing d.o.o. od 05.12.2011. trgovački obrt ANTON i LEON vl. J. B. podmirio je sve svoje obveze s naslova naprijed navedenih ugovora o leasingu i time su ispunjeni svi zakonski uvjeti za prijenos vlasničkog prava za predmet ugovora – vozilo ZG3220DU ...