Stupanjem na snagu Zakona o obrtu (Narodne novine br. 143/13.), dana 10. prosinca 2013. godine uveden je novi institut prijenosa obrta na bračnog druga i krvne srodnike u ravnoj lozi ostvarivanjem prava obrtnika na mirovinu, prilikom čega njegov pravni sljednik preuzima u svoje poslovne knjige cjelokupnu poslovnu aktivnost obrta, uključujući i sve ugovore o radu zaposlenih u obrtu. U upitu navodite slučaj prenesenog obrta za proizvodnju metalnih i plastičnih proizvoda i trgovinu na veliko, a vezano za zahtjev Porezne uprave - Područnog ureda Krapina da se treba obaviti prijenos gospodarske cjeline Na Vaš upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Odredbama članka 33. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13., u nastavku: OPZ) propisano je da je gospodarska cjelina sva imovina i obveze što u poslovnom i organizacijskom smislu čini samostalni subjekt, odnosno subjekt sposoban za samostalno poslovanje. Vrijednost gospodarske cjeline procjenjuje se prema tržišnoj cijeni prema članku 36. OPZ-a. Tržišnom se cijenom smatra ona cijena koja bi se mogla postići u uobičajenom poslovnom prometu. Neuobičajeni popusti u poslovanju ili osobni popusti ne uzimaju se u obzir. Odredbama članka 29. OPZ-a propisano je da se pri prijenosu vlasništva ...