Podnositelj upita obratio se u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Naime, društvo A iz Austrije imalo je Predstavništvo društva A za područje Republike Hrvatske za potrebe obavljanja promidžbenih aktivnosti. Od 1. srpnja 2013. godine Predstavništvo je prestalo postojati po sili zakona, a društvo A kao osnivač odlučilo je osnovati Podružnicu društva, koja bi se bavila promidžbenim aktivnostima. Za potrebe obavljanja promidžbe društvo A je odlučio prenijeti i ugovore o radu (zaposlene) i dati im na raspolaganje svu imovinu potrebnu za nastavak promidžbe u jednakom, neizmijenjenom obliku kao što je to bilo za potrebe Predstavništva. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje da li prijenos imovine predstavlja isporuku koja podliježe oporezivanju PDV-om. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Obzirom da su temeljem članka 83. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08. do 68/13.) postojeća predstavništva poduzetnika iz Europske unije prestati postojati po sili zakona, osnivači takvih predstavništava koji namjeravaju nastaviti s poslovanjem u Republici Hrvatskoj trebali su promijeniti oblik poslovanja na način da osnuju lokalnu podružnicu ili povezano trgovačko društvo. Sukladno navedenoj odredbi društvo A je radi nastavka poslovanja u ...