Udruga se obratila Središnjem uredu Porezne uprave upitom u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a prilikom prijenosa imovine na drugu udrugu. U upitu se navodi da udruga upisana u registar stranih udruga prestaje sa radom te prenosi rabljena motorna vozila, koja su prethodno kupljena u Republici Hrvatskoj i imaju hrvatske registracijske oznake sa zelenim znakovljem, na novoosnovanu udrugu. U upitu se također navodi da udruga obavlja djelatnost humanitarnog karaktera, odnosno prihvat i liječenje ovisnika.   Središnji ured Porezne uprave očitovao se mišljenjem na postavljeni upit iz kojeg dio citiramo u nastavku:   ..."dolazi do prijenosa dijela imovine, odnosno motornih vozila, a ne ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu, na drugog poreznog obveznika, smatra se da je došlo do isporuke.
Također napominjemo da ukoliko porezni obveznik nije upisan u registar obveznika PDV-a, ne obračunava PDV prilikom isporuke motornih vozila."...   ..."prilikom prijenosa dijela imovine, odnosno rabljenih motornih vozila stjecatelj rabljenih motornih vozila obvezan je platiti posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila, ako isporučitelj nije upisan u registar obveznika PDV-a."     Ovo mišljenje Središnjeg ureda Porezne uprave naši pretplatnici mogu vidjeti u cijelosti