Udruga iz dostavnog popisa obratila nam se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a prilikom prijenosa imovine na drugu udrugu. U upitu se navodi da podnositelj upita, odnosno udruga upisana u registar stranih udruga prestaje sa radom te prenosi rabljena motorna vozila, koja su prethodno kupljena u Republici Hrvatskoj i imaju hrvatske registracijske oznake sa zelenim znakovljem, na novoosnovanu udrugu. U upitu se također navodi da udruga obavlja djelatnost humanitarnog karaktera, odnosno prihvat i liječenje ovisnika. U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 7. stavka 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – rješenje USRH) propisano je da se kod prijenosa uz naknadu ili bez naknade, ili u obliku uloga u društvo, ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu na drugog poreznog obveznika (primatelja) smatra da nije došlo do isporuke, a taj porezni obveznik smatra se pravnim slijednikom prenositelja. Obzirom da se u upitu navodi da dolazi do prijenosa dijela imovine, odnosno motornih vozila, a ne ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu, na drugog poreznog obveznika, smatra se da je došlo do isporuke. Također napominjemo ...