U Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen je Vaš upit u kojem se pojašnjava namjeravani postupak provođenja statusne promjene društva R. – D. d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), a potom i pripajanje društva X  d.o.o. društvu R. – D. d.o.o. na način da bi R. – D. d.o.o. bilo društvo preuzimatelj, a X d.o.o. društvo koje se pripaja, bez da se provede postupak likvidacije prijenosom cijele imovine pripojenog društva društvu preuzimatelju. Društvo koje se pripaja (X d.o.o.) posjeduje odobrenja za vođenje carinskog skladišta tipa D, odobrenja za pojednostavnjeni postupak deklariranja temeljem komercijalne isprave kao i trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta. Također napominjete da bi društvo preuzimatelj bilo registrirano za obavljanje svih djelatnosti koje je do sada obavljalo društvo X d.o.o. kao i da bi preuzelo zaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete za vođenje carinskih odnosno trošarinskih skladišta. S tim u vezi postavljate upit mogu li se predmetna odobrenja koja glase na tvrtku X d.o.o ...