Prema prijedlogu Zakona o lokalnim porezima: Porez na cestovna motorna vozila
- Odredbom ovoga Zakona naplata poreza na cestovna motorna vozila obavljat će se prilikom registracije motornog vozila u stanicama za tehnički pregled temeljem rješenja jedinica područne (regionalne) samouprave.
- Uvodi se nova kategorija za oporezivanje - četverocikl. Porez na nasljedstva i darove
- Ukida se obveza prijave poreza na nasljedstva i darove putem prijave poreznog obveznika, izuzev kada ispravu nije ovjerio javni bilježnik odnosno izdala nadležna institucija. Navedeno se usklađuje s odredbama novog Zakona o porezu na promet nekretnina te se obveza prijave nasljedstva i darova propisuje za javne bilježnike elektroničkim putem kada se isprave dostavljaju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, odnosno za sudove i druga javnopravna tijela po pravilima o osobnoj dostavi.
- Stopa poreza na nasljedstva i darove se smanjuje sa 5% na 4%. Porez na tvrtku ili naziv
- Ukida se porez na tvrtku ili naziv za sve poduzetnike. Porez na kuće za odmor
- Prestaju važiti odredbe o obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor. Porez na nekretnine
Porez na nekretnine transformacija je komunalne naknade u porezno davanje, osim komunalne naknade ovim će se porezom zamijeniti ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.