Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ( Narodne novine  br. 121/14.) stupio je na snagu 1. siječnja 2015.
Tim je Zakonom uređeno donošenje tri pravilnika i to:
1. Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i  računskom planu objavljen je u Narodnim novinama  br. 1/15. i stupio na snagu danom objave u Narodnim novinama
2. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija još uvijek nije donesen. Zakonom je uređeno da će ministar financija navedeni Pravilnik donijeti  u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.  To znači da bi Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija trebao biti donesen najkasnije do 31. ožujka 2015.
3. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, također još uvijek nije donesen i ako je prema Zakonu ministar financija taj Pravilnik trebao donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno Pravilnik je trebao biti donesen najkasnije 1. ožujka 2015.

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija uređuje :
- minimalni ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.