Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 144/12. od 21.prosinca 2012., stupio je na snagu 01. siječnja 2013.
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak propisuje se i sadržaj te oblik novog jedinstvenog obrasca za izvješćivanje o isplaćenim primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja, porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak – Obrazac JOPPD.   Prijedlog Pravilnika i obrazaca može se pogledati na Internet stranici Porezne uprave klikom miša ovdje.     ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.