U svezi sa zahtjevom povodom predstojećeg sastanka koji je organiziran radi razmatranja nalaza ovlaštenih tijela za nadzor primjene propisa iz radnog prava, zapošljavanja i obveznih doprinosa, na postavljene upite nastavno odgovaramo. Glede tvrdnje iz upita prema kojoj Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) omogućava angažiranje slobodnih novinara kao vanjskih suradnika bez zasnivanja radnog odnosa, navodimo sljedeće. Zakon o porezu na dohodak ne propisuje način i oblik ugovora na temelju kojega se obavlja neki rad odnosno djelatnost, već samo za svrhe oporezivanja razlikuje nesamostalni rad od samostalne djelatnosti. Detaljnija obilježja karakteristična za nesamostalni rad odnosno samostalnu djelatnost bila su propisana čl. 21. odnosno 41. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 104/95., 109/96.,67/98., 155/98., 1/00. i 62/00.), a predviđamo da će biti propisana i u pravilniku nacrt kojega je u izradi. Za nesamostalni rad karakteristična su sljedeća obilježja: obveza rada po uputama poslodavca; uključenost posloprimca u djelatnost poslodavca osobnim radom (fizičkim i/ili umnim), posloprimac nema poduzetničkih rizika; poslodavac određuje vrstu rada, vrijeme i mjesto obavljanja rada; posloprimac radi s određenim učinkom, ali ne nužno i uspjehom; visina naknade (plaće) u pravilu je vezana uz radno vrijeme i unaprijed je ...