Mišljenja.hr

Prijeboj utvrđenih tražbina s dospjelim protutražbinama dužnika

Datum objave: 21.01.2014., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 423-08/14-01/01

Vezano za Vaš upit od kakvog je učinka predstečajna nagodba sa svojstvom ovršne isprave u odnosu na činjenicu da rješenjem o utvrđenju tražbina nije utvrđeno postojanje protutražbine dužnika, a samim time nije proveden prijeboj, već postoji kao utvrđena samo tražbina vjerovnika, nastavno odgovaramo. U predstečajnom postupku primjenjuju se opća pravila o prijeboju sukladno Zakonu o obveznim odnosima za razliku od stečajnog postupka gdje postoje drugačija ogra..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak