Dobrovoljan ulazak i izlazak iz sustava PDV-a je moguć tijekom cijele godine. Međutim, obvezan je ulazak u sustav PDV-a (po „sili zakona“) ako se prijeđe propisan prag prometa u prethodnoj godini (2014.) od 1. siječnja 2015.
U registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ili sustav PDV-a prijavljuje se na Obrascu P-PDV do 15. siječnja 2015.
Člankom 186. stavkom 4. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost određuje da porezni obveznik koji je po sili zakona postao obveznik PDV-a, o činjenici da je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario promet manji od iznosa 230.000,00 kn i da ne želi i dalje biti obveznik poreza na dodanu vrijednost, podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave pisani zahtjev do 15. siječnja 2015.

Pisani zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a može izgledati kao u nastavku:

Naziv:____________
Adresa:__________________
OIB:_________________

                                                  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.