Na paušalno oporezivanje dohotka mogu se odlučiti fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i djelatnost poljoprivrede i šumarstva. Prijava promjene načina oporezivanja predaje se do 15 siječnja 2015. Prijava u registar poreznih obveznika podnosi se na Obrascu RPO i Obrascu RPO/A nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe. Uz prijavu se dostavlja se pregled primitaka i izdatka iz Knjige primitaka i izdataka (iz Obrasca KPI).
  O uvjetima za paušalno oporezivanje dohotka, godišnjoj poreznoj osnovici, obračunu doprinosa i fiskalizaciji objavili smo novost 15. prosinca 2014., može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.