Prema Pravilniku o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na područjima posebne državne skrbi i Pravilniku o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na području Grada Vukovara porezni obveznici koji će koristiti pravo na poreznu olakšicu trebaju do 15. ožujka 2013. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU podnijeti Prijavu za korištenje prava na poreznu olakšicu na obrascima:   POPPDS - za područja posebne državne skrbi;
POGV - za Grad Vukovar.   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
sjedište: Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10 000 Zagreb
centrala: (01) 6400-600
internet stranica: http://www.mrrfeu.hr ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.