Nastavno na Vaš zahtjev u kojemu tražite tumačenje postoji li dužnost vjerovnika prijaviti prioritetne tražbine koje su do pokretanja postupka predstečajne nagodbe već utvrđene na listi Financijske agencije za prisilnu naplatu ili je te tražbine temeljem navedene ili neke druge odredbe zakona FINA dužna po službenoj dužnosti uključiti u redoslijed naplate, odgovaramo kako slijedi; Članak 1. točka 13. Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.; u daljnjem tekstu Zakon), propisuje da su prioritetne tražbine tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Za prioritetne tražbine vrijedi poseban režim. Člankom 51. stavkom 8. Zakona propisano je da vjerovnici prioritetnih tražbina ne prijavljuju svoje tražbine u postupak predstečajne nagodbe. A prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe mora sadržavati izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na prioritetne tražbine, pa će ih oni bez obzira na predstečajnu nagodbu, moći u cijelosti namiriti. Odredbom članka 70. stavka 4. Zakona određeno je da Financijska agencija s danom objave rješenja o ...