Mišljenja.hr

Prijava prioritetne tražbine i redoslijed naplate

Datum objave: 18.11.2013., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 423-08/13-01/71

Nastavno na Vaš zahtjev u kojemu tražite tumačenje postoji li dužnost vjerovnika prijaviti prioritetne tražbine koje su do pokretanja postupka predstečajne nagodbe već utvrđene na listi Financijske agencije za prisilnu naplatu ili je te tražbine temeljem navedene ili neke druge odredbe zakona FINA dužna po službenoj dužnosti uključiti u redoslijed naplate, odgovaramo kako slijedi; Članak 1. točka 13. Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak