Mišljenja.hr

Prijava primanja po osnovi invalidnine iz Švicarske

Datum objave: 11.06.2015., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/14-01/3027

Tumačenje obveze prijave primanja po osnovi invalidnine iz Švicarske. Člankom 14. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14 – dalje u tekstu Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju, između ostalih, i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu. Odredbom čl. 9. st. 2. t. 2.1.4. Zakona propisano je da se dohotkom ne..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak