U svezi s vašim upitom u vezi s primjenom zakonskih propisa od 20. siječnja 2003., a u dijelu koji se odnosi na obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak po pojedinim oblicima dohotka, nastavno odgovaramo. Obveznik poreza na dohodak koji je u tijeku 2002. uplaćivao iz svoje neto plaće premije životnog osiguranja i koji u godišnjem obračunu po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi želi iskoristiti umanjenje dohotka za te porezno priznate izdatke do najviše 12.000,00 kuna godišnje, može podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada umanjiti, osim za porezno priznate izdatke po osnovi obveznih doprinosa iz plaće koji su u istom razdoblju uplaćeni i za iznos u tom razdoblju uplaćenih premija osiguranja. Ako je taj obveznik u 2002. osim dohotka od nesamostalnog rada prema čl. 11., 12. i 13. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) ostvario i dohodak od imovine i imovinskih prava iz čl. 23., st. 1., 2. i 4. istog Zakona, obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu po tim osnovama, a za uplaćeni iznos premija životnog osiguranja može umanjiti bilo koji od ta dva oblika dohotka. Ako je porezni ...