Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Prijava poreza na dohodak, Obrazac DOH za 2020. godinu

Datum objave: 23.02.2021, misljenja.hr

Godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema godišnjoj osnovici poreza na dohodak koju čini ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti  i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osobni odbitak. Od utvrđenoga godišnjeg poreza odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza.
Prema obavijesti Porezne uprave godišnja porezna prijava poreza na dohodak za 2020. godinu podnosi se na obrascu DOH do 1. ožujka 2021. godine. Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, Obrazac DOH mogu podnijeti putem sustava ePorezna ili dostavom nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 1. ožujka 2021. (ponedjeljak) do 19,00 sati.

Tko obvezno podnosi godišnju poreznu prijavu?
Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi:
1. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema poslovnim knjigama i/ili
2. porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji prema posebnom zakonu ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi i to neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi,
3. porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da se naknadno plati porez na dohodak.

Uputa za provedbu odredbi Pomorskog zakonika (Narodne novine br. 181/04. do 17/19.) u svrhu utvrđivanja „183 dana“ radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 Ministarstva mora, prometa i infrastrukture može se preuzeti kao dokument za preuzimanje niže.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost plaćaju porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi s danom podnošenja godišnje porezne prijave.

Podsjećamo da se sukladno čl. 31., st. 9. Zakona o porezu na dohodak poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak.

Porezni obveznici koji ne podnose godišnju poreznu prijavu
Godišnju poreznu prijavu ne podnosi porezni obveznik za:
1. dohodak od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga
2. dohodak od kapitala,
3. drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,
4. drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena i
5. dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.
Godišnju poreznu prijavu ne podnose niti porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza.


  • Hrvatska obrtnička komora objavila je Obrazac DOH (link)

Povrat preplate poreza na dohodak
Porezna uprava objavila je obavijest o postupku povrata poreza na dohodak iz koje citiramo:
Sukladno članku 46. stavku 8. Zakona o porezu na dohodak, ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja platio veći predujam od poreza na dohodak utvrđenog rješenjem, više plaćeni porez vraća se poreznom obvezniku. Iznimno, poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 29.  Zakona o porezu na dohodak i poreznim obveznicima koji dohodak utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 30. – 35.​​ toga Zakona, više plaćeni porez vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u predujam za iduće razdoblje.
Slijedom navedenoga porezni obveznik koji je tijekom poreznog razdoblja obavljao neku samostalnu djelatnost dužan je podnijeti prijavu poreza na dohodak, a ukoliko se u godišnjem obračunu, temljem podnesene porezne prijave utvrdi više plaćeni porez, povrat poreza izvršit će se na njegov zahtjev.
Stoga podsjećamo porezne obveznike koji obavljaju neku samostalnu djelatnost odnosno koji dohodak utvrđuju na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija ukoliko na temelju podnesene godišnje porezne prijave žele ostvariti pravo na povrat preplaćenog poreza da prema dosadašnjoj praksi podnesu zahtjev za povrat poreza.​


Prema obavijesti Porezne uprave, ako porezni obveznik iz opravdanih razloga propusti podnijeti godišnju poreznu prijavu i zbog tog propuštanja trpi posljedicu, dopustit će se na njegov prijedlog povrat u prijašnje stanje. Prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje, odnosno od dana kada je porezni obveznik doznao za uzrok.
Radi se o tzv. subjektivnom roku od osam dana od dana prestanka razloga za propuštanje, koji mora biti unutar tzv. objektivnog roka od tri mjeseca od propuštenog roka, nakon kojeg porezni obveznik ne može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje.
Iznimno, porezni obveznik može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje i izvršiti propuštenu radnju i nakon isteka tri mjeseca od propuštenog roka ako je u tome bio prije isteka tog roka spriječen višom silom.
Razlozi kojima se obrazlaže prijedlog moraju se učiniti vjerojatnima, a o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje porezno tijelo odlučuje rješenjem.
Navedeni prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

 

Dokumenti za preuzimanje:
MMPI Uputa za provedbu odredbi PZ u svrhu utvrdivanja 183 dana OSL-PL-PDV COVID-19 24-4_20.pdf

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice