Fizičke osobe, porezni obveznici, obveznici poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti poreznu prijavu (obrazac DOH), u poreznoj prijavi trebaju iskazati samo dohodak zbog kojeg su obvezni podnijeti poreznu prijavu i plaću (ako ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, zbog osobnih odbitaka).
Ako su, osim dohodaka zbog kojeg su obvezni podnijeti poreznu prijavu, ostvarili i dohodak za koji nije propisana obveza podnošenja porezne prijave, te dohotke nisu obvezni iskazati u poreznoj prijavi. Ako svojevoljno žele prijaviti i neki od tih dohodaka za koje nije propisana obveza podnošenja porezne prijave, tada su obvezni u poreznoj prijavi iskazati SVE ostvarene primitke.   Fizičke osobe, porezni obveznici, obveznici poreza na dohodak koji nisu obvezni podnijeti poreznu prijavu (obrazac DOH), ako podnesu poreznu prijavu jer to žele, u poreznoj prijavi trebaju iskazati SVE ostvarene primitke. OPREZ PRIJE PREDAJE/SLANJA!   I. Tko je obvezan predati godišnju prijavu poreza na dohodak ? Prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari: 1. dohodak od nesamostalnog rada (plaću/mirovinu) kod dva ili više poslodavca istodobno
2. dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva) i djelatnosti po osnovi ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.