Obveznici poreza na dobit mogu ostvariti pravo na umanjenje porezne osnovice ili utvrđene porezne obveze, sukladno članku 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.), međutim pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima koji su u nadležnosti drugih ministarstava. Nadzor nad korištenjem određenje porezne olakšice, koje su u svojoj biti državne potpore, i koje su ograničene maksimalnim intenzitetima potpore, sukladno posebnim propisima provode nadležna ministarstva, Porezna uprava te Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u okviru svoje nadležnosti utvrđene posebnim propisima.

Zbog provođenja postupka nadzora nad korištenjem poreznih olakšica od strane drugih nadležnih tijela, potrebno je, ako to nije učinjeno prilikom obrade prijava poreza na dobit, ili je postupak još u tijeku, izvršiti uvid u prijave poreza na dobit kod poreznih obveznika koji su iskazali poreznu olakšicu temeljem:

- Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.), - Zakona o poticanju ulaganja (Narodne novine br. 73/00.), - Zakona o poticanju ulaganja (Narodne novine br. 138/06. i 61/11.), - Zakona o slobodnim zonama (Narodne novine br. 44/96., 92/05. i 85/08.),

Obveznici poreza na ...