Prema članku 17., st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 66/97., 22/11. i 143/14., dalje: Zakon) Porezni obveznik, tj. stjecatelj nekretnine nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka. Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (Narodne novine br. 157/14., dalje: Pravilnik) člankom 6., st. 1. određuje da stjecatelj prijavu može podnijeti i poštom preporučeno ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina.   Članak 17., st. 2. Zakona propisuje obvezu isporučitelja koji na isporuku nekretnine obračunava porez na dodanu vrijednost da u roku od 30 dana od dana isporuke prijavi isporuku te nekretnine. Članak 6., st. 2. Pravilnika određuje da je taj isporučitelj dužan obrazac Prijave prometa nekretnina podnijeti elektroničkim putem.   Prema informaciji objavljenoj na Internet stranici Porezne uprave produkcija nove usluge sustava ePorezna za podnošenje obrasca ePPN bit će omogućena krajem ožujka 2015., a do tada isporučitelj koji na isporuku nekretnine obračunava porez na dodanu vrijednost ne treba dostavljati obrasce ispostavama Porezne uprave. O točnom datumu omogućavanja dostave navedenog obrasca elektroničkim putem korisnici sustava ePorezna bit će obaviješteni putem sustava poruka ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.