Dohodak od zajedničke djelatnosti, odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava čini razlika poslovnih primitaka i poslovnih izdataka zajedničke djelatnosti bez obzira na broj supoduzetnika – ortaka (partnera).

Ostvareni dohodak od zajedničke djelatnosti u 2014. podnosi se na Obrascu DOH-Z kojeg podnosi nositelj zajedničke djelatnosti Ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu do 31. siječnja 2015.
Uz ostvarene primitke i izdatke koji su evidentirani u knjizi primitaka i izdataka, sve naknade koje su isplaćene supoduzetnicima (npr. za rad, zakupnina i sl.) ako su iskazane kao poslovni izdatak zajedničke djelatnosti povećavaju dohodak supoduzetnika. Jednako tako, ako je supoduzetnik imao izdatke koji nisu evidentirani kao izdatci od zajedničke djelatnosti, ti izdaci smanjuju dohodak tog supoduzetnika od zajedničke djelatnosti. To se iskazuje na pregledu poslovnih primitaka i izdataka (v. toč. 6. niže)
 
Uz obrazac DOH-Z treba priložiti:
1. ugovore i isprave o zajedničkoj djelatnosti i odnosima između supoduzetnika međusobno i zajedničke djelatnosti i supoduzetnika, ako ranije nije predano u nadležnu ispostavu Porezne uprave,
2. ugovore i isprave o otuđenju zajedničke djelatnosti ili dijelova zajedničke djelatnosti, ako se djelatnost ne nastavlja,
3. pregled poslovnih primitaka ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.