Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 18. srpnja 2013. dao je slijedeće priopćenje:   Stupanjem na snagu novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO) od 1. srpnja 2013. godine, došlo je do promjene u načinu prijave djece na obvezno zdravstveno osiguranje. Djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, stječu status osigurane osobe bez obzira na nositelja osiguranja i bez obzira da li se školuju ili ne, a mogu biti osigurana i preko roditelja, ako to roditelj želi.
Djeca koja su navršila 18 godina života se mogu zdravstveno osigurati kao redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili u drugim državama članicama Europske unije, s tim da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, ali ne duže od navršene 26. godine života.
Ako nisu redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta, potrebno je da se nakon navršenih 18. godine života u roku od 30 dana jave u nadležnu ustrojbenu jedinicu HZZO-a prema mjestu prebivališta.


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.