Obratio nam se porezni obveznik »V.« d.o.o., s pitanjem u svezi iskazivanja prihoda od poticaja u osnovici poreza na dobit. Društvo se bavi poljoprivrednom, svinjogojskom proizvodnjom i po toj osnovi ima pravo na poticaje u poljoprivredi. Prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na poticaje u poljoprivredi, društvo tromjesečno podnosi zahtjev za poticaje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva na temelju obračuna o isporučenim svinjama. Navedene zahtjeve za poticaje evidentira u poslovnim knjigama kao prihode. Međutim, dio zahtjeva iz 2004. i 2005. nije plaćen te je porezni obveznik iskazao u prihodima i poreznoj osnovici i nenaplaćene zahtjeve za poticaje. Postavljeno je pitanje na koji način porezni obveznik može ispraviti iskazane prihode temeljem zahtjeva za poticaje koji nisu naplaćeni, i može li se priznati ispravak tih potraživanja bez tužbe, na koje nastavno odgovaramo. U 2004. primjenjivao se Zakon o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00. i 163/03.), u kojemu je u članku 4. stavak 16. bilo je propisano da se u prihode poreznog razdoblja uključuju i iznosi državnih pomoći i poticaja u povezanosti s odnosnim rashodima. Od 1. siječnja 2005. primjenjuje se novi Zakon o porezu na dobit (Narodne novine ...