Hrvatska obrtnička komora izradila je "Vodič za poslodavce za naukovanje". Ovaj vodič treba pomoći poslodavcima i svima ostalima koji se žele uključiti u provedbu naukovanja da na jednostavan način dođu do potrebnih informacija i odgovora na brojna pitanja koja sigurno imaju. Vodič je izrađen u okviru projekta Uključite se u EP4A: Europska partnerstva za naukovanje sufinanciranog od strane programa Erasmus+ Europske unije, a dostupan je (PDF) na poveznici (link). Vodič će uskoro biti dostupan u tiskanom obliku u svim područnim obrtničkim komorama, kao i na budućim događajima u sklopu popularizacijske kampanje projekta EP4A. izvor:hok.hr ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.