Ovaj Porezni priručnik za trgovačka društva pripremilo je Ministarstvo financija, Porezna uprava, a podaci u priručniku ažurni su na dan 3. srpnja 2015. godine.   Priručnik se može preuzeti na kraju ovog teksta kao dokument za preuzimanje.     Iz predgovora: U ovom su priručniku porezi, doprinosi i druga javna davanja što su ih trgovačka društva dužna plaćati podijeljeni su po skupinama. U prvoj skupini su porezi što su trgovačka društva dužna plaćati po osnovi obavljanja djelatnosti za koja su upisana u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, to jest porez na dobit, te PDV, ako su u sustavu PDV-a. Porez po tonaži broda nije obrađen. U sljedećoj skupini su razrađeni posebni porezi i trošarine. U trećoj skupini su županijski i gradski ili općinski porezi i porez na promet nekretnina. Nakon toga je poglavlje s porezima i doprinosima što ih trgovačka društva obračunavaju, obustavljaju i plaćaju za svoje radnike i druge osobe kojima isplaćuju primitke. Iza toga slijede poglavlja o porezu na dobitke od igara na sreću i naknadama na priređivanje igara na sreću. Na kraju priručnika su korisni privitci. Radi lakšeg korištenje priručnika pojedini porezi, doprinosi i ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.