Ovaj priručnik objavilo je Ministarstvo financija, Porezna uprava, a može se besplatno preuzeti niže kao dokument za preuzimanje (PDF). Osnovna je namjena ovog priručnika da se poreznom obvezniku obrtniku na jednostavan i razumljiv način objasne obveze i prava što proizlaze iz važećih poreznih propisa, propisa o obveznim doprinosima i drugim propisanim javnim davanjima.
Pod obrtom se podrazumijeva registrirana djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu.
Porezi i doprinosi što su ih obrtnici dužni plaćati podijeljeni su po skupinama. U prvoj skupini su porezi što su ih obrtnici dužni plaćati po osnovi samostalnog obavljanja djelatnosti, to jest porez na dohodak ili porez na dobit, i PDV, ako su u sustavu PDV-a. U slijedećoj skupini su razrađeni županijski i gradski ili općinski porezi i porez na promet nekretnina. U trećoj skupini je sažeti prikaz posebnih poreza, odnosno trošarina ili akciza za koje obrtnici mogu biti obveznici. U narednom poglavlju su prikazani porezi što ih obrtnici obračunavaju, obustavljaju i plaćaju za svoje radnike i druge osobe kojima isplaćuju ili daju primitke. Nakon toga slijede poglavlja o obveznim doprinosima. Na kraju priručnika su zakonske i prekršajne odredbe, te korisni privitci. SADRŽAJ:
1. PREDGOVOR


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.