Ovaj priručnik pripremilo je Ministarstvo financija – Porezna uprava, podaci u priručniku ažurni su na dan 19. kolovoza 2015., a može se besplatno preuzeti (PDF) na kraju teksta ove novosti kao dokument za preuzimanje. Osnovna namjena ovog priručnika je pomoć nerezidentima u ispunjavanju poreznih obveza i obveznih doprinosa, kao i ostvarenju poreznih prava u Republici Hrvatskoj. Iz predgovora: Pojam nerezidenta različito je definiran Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o porezu na dohodak, ovisno o tome je li nerezident pravna ili fizička osoba. U drugim poreznim propisima pojam nerezidenta, odnosno inozemnog poreznog obveznika, nije posebno definiran. U skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit nerezident je pravna osoba kojoj sjedište nije upisano u sudski ili drugi registar ili upisnik u Republici Hrvatskoj i kojoj je mjesto stvarne uprave i nadzor poslovanja izvan Republike Hrvatske. Nerezident je i poduzetnik fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem izvan Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj nema upisanu djelatnost u registar ili upisnik. Prema Zakonu o porezu na dohodak nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak što se oporezuje u skladu s tim ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.