Porezna uprava pripremila je novu brošuru „Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava“, VII. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 3. srpnja 2015.
Brošura se može besplatno preuzeti kao dokument za preuzimanje na kraju ovog teksta.
Ova brošura daje pojašnjenja o obvezama i pravima što proizlaze iz važećih propisa o oporezivanju novih i rabljenih osobnih automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava.
U odgovorima na pitanja razrađene su osnovne zakonske odredbe.   Sadržaj: 1. Uvod
2. Porezi koji se plaćaju na stjecanje prijevoznih sredstava koja se registriraju u Republici Hrvatskoj
2.1 Posebni porez na motorna vozila
2.2 Porez na dodanu vrijednost (PDV)
3. Porezi koji se plaćaju na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava u Republici Hrvatskoj
3.1 Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj
3.2 Porez na dodanu vrijednost (PDV)
3.3 Porez na nasljedstva i darove
4. Porez na cestovna motorna vozila
5. Porez na plovila
6. Propisi ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.