Porezna uprava objavila je novu brošuru „Oporezivanje prometa nekretnina“, XII. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 18. lipnja 2015. godine. Brošura se može besplatno preuzeti kao dokument za preuzimanje na kraju teksta.   Ova brošura na jednostavan i razumljiv način pojašnjava obveze i prava što proizlaze iz važećih propisa u vezi s oporezivanjem prometa nekretnina.   Sadržaj: 1. Uvod 2. Porez na promet nekretnina 2.1 Porezni obveznik, porezna osnovica i porezna stopa 2.2 Nastanak i prijavljivanje porezne obveze i plaćanje poreza 2.3 Porezna oslobođenja 2.3.1 Opća oslobođenja 2.3.2 Porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade 2.3.3 Porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo 2.3.4 Povlastice pri oporezivanju prometa nekretninama na područjima posebne državne skrbi 2.3.5 Oslobođenje prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji 2.3.6 Porezna oslobođenja prema odredbama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica 2.4 Obnova postupka 3. Porez na dodanu vrijednost (PDV) 4. Porez na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina i prirez porezu na dohodak 5. Prekršajne odredbe 6. Propisi ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.