Porezna uprava objavila je brošuru „Doprinosi za obvezna osiguranja“. Podaci u ovoj brošuri ažurni su s danom 18. veljače 2015. Brošura na jednostavan i razumljiv način pojašnjava obveze što proizlaze iz važećih propisa o obračunavanju i plaćanju obveznih doprinosa.
  Sadržaj:
1. OBVEZNICI DOPRINOSA, OBVEZNICI OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA, OSNOVICE,
OBRAČUNSKE STOPE I ROKOVI ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA
1.1 Doprinosi po osnovi radnog odnosa i odnosa izjednačenih s radnim odnosom
1.2 Doprinosi s osnove naknade osobama koje pružaju pomoć i njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata
1.3 Doprinosi s osnove primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak
1.4 Doprinosi osiguranika trgovaca pojedinaca i osiguranika po osnovi samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), sportaša, poljoprivrede i šumarstva i ostalih nesamostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit
1.5 Doprinosi osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), sportaša, poljoprivrede i šumarstva i ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dohodak
1.6 Doprinosi za koje su obveznici obračunavanja i plaćanja tijela državne i javne ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.