Porezna uprava objavila jeu brošuru „Obveza fiskalizacije“ II dopunjeno i izmijenjeno izdanje.
Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 24. veljače 2015.
Napominjemo da se Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom nije mijenjao od stupanja na snagu 1. siječnja 2013.

Nova brošura može se preuzeti kao dokument za preuzimanje.

Sadržaj:
1. Uvod
2. Obveznici fiskalizacije
3. Obveze svih obveznika fiskalizacije
4. Obveze obveznika fiskalizacije koji obavljaju promet u gotovini
5. Obveze malih obveznika fiskalizacije koji obavljaju promet u gotovini
6. Sadržaj računa za promet u gotovini
7. Storniranje računa
8. Prekid internetske veze s Poreznom upravom
9. Prestanak rada elektroničkog naplatnog uređaja i trajni gubitak podataka na elektroničkom naplatnom uređaju
10. Provedba postupka fiskalizacije na područjima na kojima nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka
11. Gotovinska plaćanja između obveznika fiskalizacije
12. Gotovinska plaćanja obveznika fiskalizacije građanima
13. Blagajnički maksimum
14. Obveza kupca
15. Provjera računa - prijava računa Poreznoj upravi
16. Prekršajne ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.