Priručnik se može preuzeti na kraju ove novosti, u izdanju je Ministarstva Financija, a ažuran je s danom 4. ožujka 2015.   Iz predgovora:   Osnovna namjena ovog priručnika jest pojašnjenje poreznih obveza i prava udruga pravnih osoba, kao i njihovih obveza i prava u skladu s propisima o obveznim doprinosima. Udruga je, u smislu Zakona o udrugama, svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba koje se podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.   Osim djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi određeni njezinim statutom udruga može, ako je to propisano statutom, obavljati i gospodarske djelatnosti kojima stječe prihode, ali ne radi stjecanja dobiti njezinih članova ili trećih osoba. Kad u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari dobit ona se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom. Što se smatra gospodarskom djelatnošću ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.