Mišljenja.hr

Pretvaranja potraživanja prema povezanom društvu u udjel u tom društvu

Datum objave: 13.11.2000., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/00-01/740

Prema odredbi članka 11. stavak 3. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), PDV se ne plaća na promet zlatnih poluga koje obavlja Hrvatska narodna banka, domaćih i stranih sredstava plaćanja, novčanih potraživanja, vrijednosnica i udjela u poduzećima. Isporuka novčanih potraživanja odnosno pretvaranje novčanih potraživanja u udjele u drugom poduzeću je poseban pravni posao u odnosu na prije obavljene isporuke dobara i usluga, temeljem kojih su nastale obveze PDV-a, uz n..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak