Pod gornjim brojem dostavili ste cjelokupni spis pred­meta izdavanja posebnog odobrenja tvrtki I. M. d.o.o. za poslovanje s energentima iz čl. 91.a Zakona o trošari­nama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/13.) radi davanja prethodne suglasnosti na izdava­nje posebnog odobrenja na poslovanje s energentima iz tarifne oznake KN 2710 19 91 i 2710 19 99 koji sadrži: - podatke o podnositelju zahtjeva: I. M. d.o.o. - ime i identifikacijske podatke odgovorne osobe: A. Š. - podatke o mjestu vođenja glavnog knjigovodstva: TOP R. Servisi d.o.o. - podatke o mjestu raspolaganja (proizvodnje i dru­gih radnji): I. M. d.o.o. - podatke sa opisom računovodstvenog praćenja poslo­vanja, te primjer načina praćenja promjene zaliha, - podatke o predviđenim, odnosno uobičajenim go­dišnjim količinama obima poslovanja s energenti­ma i proizvodima iz tarifnog broja KN 2710 19 91 i 2710 19 99, - izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak, - potvrdu nadležnog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza te uvjerenje o nekažnjavanju, - Izvod iz sudskog registra, - opis proizvodnog procesa i skladištenja u I. M. d.o.o. - prikaz ...