Navodite da prodavatelj iz Mađarske otprema energent - sirovinu tarifnog broja KN 2710 12 21 Vama - ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine. Prethodno prodavatelj fakturira robu kupcu - trgovcu iz Slovenije koji dalje fakturira robu kupcu - trgovcu iz Zagreba te na kraju tvrtka iz Zagreba fakturira robu Vama. U odnosu na opisano tražite pojašnjenje da li tvrtke - trgovci moraju ishoditi status koji im omogućuje poslovanje u sustavu odgode plaćanja trošarine. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 131/15. i 45/16.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Ukoliko se energent tarifnog broja KN 2710 12 21 koji je naveden u čl. 85. st. 1. t. 3. Zakona kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine između dva gospodarska subjekta oba gospodarska subjekta moraju biti registrirana za poslovanje u sustavu odgode plaćanja trošarina. Nadalje, napominjemo da je kretanje trošarinskih ...